eikeberget

Logg inn

Logg inn
English 
eikeberget

Logg inn

Logg inn
English 
eikeberget
English 
eikeberget

Garasjeportåpner

For de av dere som ønsker, er det mulighet for å få kjøpt manuel garasjeportåpner til garasjeporten.
Åpneren kan da ligge i bilen og man trykker bare på en enkel knapp for å åpne porten.
Man vil da ikke være avhengig av å ringe til porten eller bruke app for å åpne porten.
Åpneren koster 690,- per stk og må betales inn via Vipps.
Send epost til styret@eikeberget.no for bestilling av åpner.
(App og ringing til port vil fortsette å fungere)