Ny i Eikeberget / New at Eikeberget

Velkommen til deg som er nyinnflyttet i vårt borettslag. Vi har på disse sidene laget en egen fane for nettopp deg.

Det kan være verdt å ta en titt på denne siden for å få med deg det viktigste for deg som er ny. 


Welcome to you who are new in Eikeberget apartments. We have in our webpage made a tab espesially for our new neighbors.

You might find this page usefull to get the most important information.
AW4K6822

Borettslaget med fokus på trivsel, kildesortering og et godt bomiljø

The housing assotioation with focus on well-being, source sorting and a good neighborhood enviroment

Nyheter / News

Garasjeportåpner / Garage opener

Informasjon vedr. ny ventilasjon

Informasjon på engelsk / information in English

Tilsyn av eget Brannvernutstyr / Supervision of your own Fire Protection Ecuipment

Gjesteparkering & informasjonsflyt / Guest parkings and general information

AW4K6834

Eikeberget på nett / Eikeberget online

Din informasjonskanal på nett


Disse sidene vil primært være en del av borettslagets informasjonskanal til beboerne, men er også ment for deg som lurer på hvordan vi har det i vårt bomiljø. 

På disse sidene vil du finne informasjon om hva som skjer i borettslaget, om vedtekter, ordensregler og hvor du skal henvende deg. Informasjon  om trimrommet, aktivitetshuset, kurs og mye annet vil også bli lagt ut her
 

 

Your information online

These pages will primaraly be a part of Eikebergets channel of information to the neighbors, but also ment for you who wonders how it is at Eikeberget.

In these pages you will find information about whats happening in our housing association, articles of association, rules of order and who to contact if you need anything.
Info reguarding the exercise room, the activity house, coures and other things will be information placed in these pages.