eikeberget

Logg inn

Logg inn
English 
eikeberget

Logg inn

Logg inn
English 
eikeberget
English 
eikeberget

Wi-Fi i fellesarealer

Du kan koble deg på trådløst nett på mobil, pc etc. 


Aktivitetshuset
Du finner navn og passord på nettet hvis du ser på vestre siden av tv banken inne i stuen.

Garasjen
Du finner navn og passord på nettet hvis du går noen steg ut fra heisen og opp i taket, utføre verkstedet. En svart boks viser navn og passord.
(Hvis din opperatør støtter Ring-over-Wifi så kan du holde samtaler gjennom stort sett hele garasjen).

Hvis du trenger hjelp med dette, ta kontakt med styret i Aktivietshuset når vi er der, eller på epost: eikeberget@styretmitt.no