Kalender / Calendar

Beboere i Borettslaget Eikeberget kan låne verktøy, tilhenger og aktivitetshuset kostnadsfritt.
Send en e-post til utleie@eikeberget.no dersom du ønsker å låne verktøy.
For å låne tilhenger eller reservere aktivitetshuset, klikk på knappen under og fyll ut skjemaet.

Residents in Eikeberget can rent tools, trailer and the activity house rent free.
Send an email to utleie@eikeberget.no if you want to borrow tools.
To rent the trailer or reserve the activity house, click on the green buttom and fill the form.