Informasjon vedr. ny ventilasjon

Ventilasjon%202

Kjære naboer

Vi ønsker å oppdatere dere på flere viktige saker som gjelder vår borettslag. Det er viktig for oss å sikre at alle er informert og oppdateres om aktuelle saker. Vennligst les nøye gjennom følgende punkter:

Inngrep i Leiligheten:
Vi jobber med å få flere detaljer om planlagte inngrep i leilighetene. Det er blant annet spørsmål om entreprenøren kan bygge samme type tak som det som var før for de leilighetene som har pusset opp badet og har et spesielt tak. Vi vil gi mer informasjon så snart vi har det tilgjengelig.

Økonomi:
Prisen for prosjektet er for tiden ukjent. Vi vil også måtte øke husleien, men hvor mye dette vil utgjøre er også ennå ikke fastsatt. Eventuelle økninger vil skje gradvis over tid for å lette belastningen for beboerne.

Ventilasjon og Inneklima:
Vi har mottatt klager om at leilighetene ikke er tette. Flexit har påpekt at leilighetene ikke skal være tette, men heller "puste". Dette er viktig for å opprettholde et godt inneklima. Hvis noen har spørsmål om dette, vennligst ta kontakt, så vil vi gjerne gi mer informasjon.

Prosjektets Fordeler:
For de som opplever problemer med kondens eller fuktighet i leilighetene på grunn av dårlig inneklima eller kuldebroer, vil dette prosjektet være til stor hjelp.

Generalforsamling og Vedtektsendringer:
Det vil bli foreslått vedtektsendringer på neste generalforsamling angående et nytt ventilasjonssystem. Det er viktig at alle tar del i denne beslutningsprosessen.

Vedlikehold og Ansvar:
Vi minner om at vedlikehold av ventilasjonssystemet er beboers ansvar. Det er viktig å sørge for at filteret blir byttet årlig for å opprettholde systemets effektivitet. De som slår av ventilasjonen og dermed forårsaker skader i leilighetene, vil ikke få dekket renovasjon av styret. Vennligst slå av på eget ansvar og følg retningslinjene for vedlikehold.

Vi takker for deres oppmerksomhet og samarbeid. Hvis det er spørsmål eller bekymringer, ikke nøl med å ta kontakt med styret. Sammen kan vi sikre et trygt og trivelig sameie for alle.

Med vennlig hilsen,
[Styret]

 

FAQ:

Q: Når vil prosjektet starte opp?
A: Oppstart er satt til mai 2024

Q: Hvordan påvirker dette min leilighet.
A: En del av leilighetene har blitt endret på eller renovert over tid. Brødrene Lie vil sammen med beboer finne den beste løsningen.

Q: Hva blir den totale kostnaden på prosjektet.
A: Når en går i gang med slike prosjekter, vil det alltid være noen ukjente faktorer.
     Sluttsummen er estimert til 20 millioner kroner. Dette avhenger av om vi får støtte fra Enova og hvor mye av det allerede eksisterende rørsystemet vi kan bruke.

Q: Vil jeg kunne bruke ventilasjonen som varmekilde?
A: Ventilasjonen har ingen varmekilde integrert. Men til forskjell fra dagens avtrekksystem som trekker luft og varme ut av leilighetene,
     vil den nye ventilasjonen gjenvinne varmen som er i leilighetene slik at oppvarmingskostnadene blir mindre. Dersom en ønsker rimeligere oppvarmeing enn panelovn eller
     lignende må en innstallere varmepumpe.

Presentasjon fra infomøte finner du her

Dersom det er flere spørsmål, send dem gjerne til styret@eikeberget.no
Nye spørsmål blir oppdatert på siden så fort vi har svar.