Gjesteparkering & informasjonsflyt / Guest parkings and general information

AW4K6834
Gjesteparkering
Avstemningen som ble avholdt med høy deltakelse ga NEI, altså ingen endring. Kjekt å notere at det er stort engasjement rundt dette teamet.
Styret vil derfor minne alle om gjesteparkeringen er kun for gjester. Det er altså ikke anledning å benytte disse parkeringsplassene for beboeres bil nummer to, arbeidsbil, tilhenger osv. Altså, gjesteparkeringene skal ikke brukes av beboerne. Det er fortsatt ledige plasser i garasjen som kan leies direkte av den som disponerer den. Se etter oppheng i garasjen eller heisen alternativt hør med oss om vi har info så vil vi forsøke å sette dere i kontakt.
 
Informasjons flyt
Det har blitt ønsket mer informasjon til beboere fra styret. Vi vil oppdatere nettsiden vår www.eikeberget.no jevnlig og legge ut relevant informasjon her. Ellers er epostkassen vår et godt sted for spørsmål; eikeberget@styremitt.no. Vi besvarer disse fortløpende.
 
 
INFO IN ENGLISH
 
Guest parking
In the voting held with a large participation, the votes gave a NO. That means no changes from today.
It gives us joy to see a big engagement around this topic.
The board therefor will remind you all that the guest parking space in for guests only. That means that it is forbidden to use for your car number 2, work car, trailer etc. There are still available parking spaces in the garage you can rent from a neighbor.
 
General Information
There has been a request for more information to the neighbors from the board. We will update our webpage www.eikeberget.no evenly and publish relevant info her. In the meantime, the emailbox is a good space for questians: eikeberget@styremitt.no