Gjesteparkering & Tirsdagsmøte i Aktivitetshuset

AW4K6834
Gjesteparkering
Avstemningen som ble avholdt med høy deltakelse ga NEI, altså ingen endring. Kjekt å notere at det er stort engasjement rundt dette teamet.
Styret vil derfor minne alle om gjesteparkeringen er kun for gjester. Det er altså ikke anledning å benytte disse parkeringsplassene for beboeres bil nummer to, arbeidsbil, tilhenger osv. Altså, gjesteparkeringene skal ikke brukes av beboerne. Det er fortsatt ledige plasser i garasjen som kan leies direkte av den som disponerer den. Se etter oppheng i garasjen eller heisen alternativt hør med oss om vi har info så vil vi forsøke å sette dere i kontakt.
 
Tirsdagsmøte i Aktivitetshuset
Dette har vært et tilbud som vi har forsøkt å opprettholde, men vi ser at det er vanskelig å klare det hver tirsdag. Vi har nå tatt en beslutning i styremøtet den 13 oktober om å redusere til en gang i måneden. Vi vil bruke hver tredje tirsdag forutsatt at huset ikke er utleid. De neste planlagte tirsdagsmøtene blir den 18. oktober, 15. november og 20. desember.
 
Informasjons flyt
Det har blitt ønsket mer informasjon til beboere fra styret. Vi vil oppdatere nettsiden vår www.eikeberget.no jevnlig og legge ut relevant informasjon her. Ellers er epostkassen vår et godt sted for spørsmål; eikeberget@styremitt.no. Vi besvarer disse fortløpende.