Felleskostnader opp 5% i 2023

AW4K6819
Styret har vedtatt en +5% justering på felleskostnadene med virkning fra januar 2023.

De siste årene har flere kostnader økt betraktelig som blant annet rentekostnader, strømutgifter og ikke minst utvidet vedlikeholdsbehov som dukker opp etter hvert som vi fortsetter å kartlegge tilstanden på borettslaget.
På grunn av kostnadsendringer på tjenester som leveres til borettslaget, ser vi at det vil være uforsvarlig drift å ikke justere felleskostnadene for å oppveie.
 
Vi velger å være konservativ i justeringen for å minimere belastningen for andelseiere, men vi er forpliktet til å sørge for at økonomien i borettslaget blir ivaretatt.
På grunn av en svært moderat justering, vil det potensielt være behov for ytterligere justeringer i 2024 eller 2025.
Styret vil overvåke den økonomiske situasjonen nøye fremover. Det vil bli prioritert kritisk vedlikehold i årene som kommer for å ikke belaste økonomien med store engangsløft.