EE-Avfall ordning avvikles

20220929_141831
Etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra beboere angående el-avfallet i garasjen, har styret tatt en vurdering av ordningen og vedtatt å fjerne el-avfallsdunken.
Vi er enig med beboere som mener det er høy risiko for brannfare å ha EE-avfall i garasjen og at ordningen bør avvikles. Samtidig påfaller det borettslaget en kost i forbindelse med tømming av EE-avfall.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvor EE-avfall skal leveres, finner du informasjon om dette på websidene under.
EE-Avfall kan leveres gratis til f.eks. IVAR, Power og Elkjøp.
https://www.elkjop.no/baerekraft/slik-gjenvinner-du-elektronisk-avfall
https://www.power.no/kundeservice/retur-og-aapent-kjoep/retur-av-elektronisk-avfall/
https://www.ivar.no/aktuelt/gratis-a-levere-elektrisk-avfall
https://norsirk.no/kildesortering/ee-avfall/hvor-skal-ee-avfall-leveres/

Styret ønsker å takke beboere som har sendt inn meldinger om dette.
Vi bor i ett stort borettslag hvor det er potensiale for mye forbedringer. Alle tips og forslag er velkommen.