Tirsdagsmøter høsten 2023 / Tuesday meetings autumn 2023

calendar_clip_art-1-300x254
Tirsdagsmøtene i aktivitetshuset avholdes hver siste tirsdag i måneden, forutsatt at aktivitetshuset ikke er utleid til beboere. Medlemmer fra styret vil være til stede fra kl. 18.00-19.00.

Kom gjerne innom om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.
Har du saker som krever oppfølging, ber vi deg sende en epost til eikeberget@styremitt.no

Dato for de neste planlagte tirsdagsmøtene:
  • 05.09.23
  • 26.09.23
  • 24.10.23
  • 28.11.23
Vel møtt! 

INFO IN ENGLISH

Tuesday meetings will be held in the Activity house every last Tuesday of the month, given that it is not rented out to residents. Members of the board will be present from 18.00-19.00.

Please feel free to drop by if you have any questions. For matters that require follow-up, we ask you to please send an email to: eikeberget@styremitt.no

Dates for the next planned meetings:
  • 05.09.23
  • 26.09.23
  • 24.10.23
  • 28.11.23
Welcome!