Spyling av rør, onsdag 18. oktober / Flushing of the pipes, Wednesday 18. oktober

Centrum Rør AS skal utføre spyling av rørene våre onsdag 18. oktober. 

Spylingen skjer i tidsrommet 07.00-10.00.

Vannet vil ikke bli stengt i tidsrommet, men vi anbefaler at det ikke blir brukt vann i dette tidsrommet, da vannet kan bli brunt på grunn av spylingen.

 

Ved bruk av vann etter spyling, la vannet stå og renne til det brune vannet er ute av rørene i leiligheten.

 

Styret

INFO IN ENGLISH
 

Centrum Rør AS are flushing all the pipes in the buildings wednesday oktober 18.

 

The flushing will take place between 07.00-10.00.

The water will not be closed, but we recomend that the water is not in use during that time.

 

Using water after flushing, keepnthe water running til the brown water has left the pipes.

 

The board