Representanter til styret 2024/2025 / New members to the board 2024/2025

Til Beboerne i Eikeberget Borettslag. Viktig informasjon

Det begynner å nærme seg årsmøtet i Eikeberget Borettslag og valgkomiteen er i gang med arbeidet. Eikeberget Borettslag består av 125 leiligheter og har et styre på 5 medlemmer og 2 varapersoner. Ved neste årsmøte er det to styrerepresentanter som forlater styret og en er på valg. Vi trenger kontakt med personer som kan bidra til å utvikle styrets arbeid på kort og på lang sikt. Ut ifra samtale med styret, er det et ønske å styrke kompetansen på det byggetekniske området og i forhold til økonomi. Samtidig bør fremtidige styremedlemmer ha elementær datakunnskap. Valgkomiteen ønsker også kontakt med personer som vil stille som varapersoner til styret, eller i valgkomiteen.  
Vi håper at du kan ta kontakt med oss, dersom du kan tenke deg å bidra til styrets arbeid nå, eller på lengre sikt. Dersom du kjenner noen som er aktuell for et av tillitsvervene, er det fint om du kan oppfordre dem til å ta kontakt med oss. 
 
Svarfrist til valgkomiteen 6 februar 2024
 
Stavanger, 14.01.24
 
 
Med vennlig hilsen
Valgkomiteen
Ellie Djuvik (djuvike@gmail.com)                    
Thonette Myking (thonmyki@gmail.com)
Martin Kvinnesland (martin.kvinnesland@live.no)
 
 
 
INFO IN ENGLISH
 
To the residents of Eikeberget Borettslag. Important information
 
 
The Election Committee has embarked on the crucial task of finding new board members. Our Borettslag, a vibrant community of 125 units, is guided by a board of five members and two deputies. These individuals play a pivotal role in shaping our community's future. As we approach the next annual meeting, we are tasked with electing three new members. Conversations with the board have highlighted the need for individuals with construction or economic specialist competence. Proficiency in computer use is a prerequisite for board membership. If you believe you can significantly impact these roles, we encourage you to reach out to us. 
 
The response deadline is fast approaching on February 6th. Don't miss this opportunity to make a difference in our community. 
 
Stavanger, 14.01.24 
 
Thank you!
 
Med vennlig hilsen 
Valgkomiteen
 
Ellie Djuvik (djuvike@gmail.com)                      
Thonette Myking (thonmyki@gmail.com
Martin Kvinnesland (martin.kvinnesland@live.no)