Informasjon rundt vedlikehold av Eikeberget / Information regarding maintenance of Eikeberget

Ventilasjon og terrasser
 
Som skrevet i innkallelsen til generalforsamlingen planlegger styret arbeid med å utbedre ventilasjonen fra et avtrekk til balansert ventilasjon. Styret har også spurt om pristilbud for å utbedre punkterte kuldebroer og avløp/sluker i terrassene.
 
Styret har bedt Bate hente inn pristilbud fra flere aktører til å utføre arbeidet, og venter på orientering fra Bate på både pris, hvordan det skal gjøres og eventuell oppstart.
Styret må deretter behandle saken før vi kan si noe mer om oppstart av arbeidet.
 
Grunnet utsatt frist fra Bate på å levere inn pristilbud på arbeidet, har dette trukket ut.
 
Oppstart vil etter all sannsynlighet være tidligst første halvdel 2024.
Styret vil informere videre, når vi har fått mer informasjon fra Bate.
 
 
Fasade
 
I fjor ble det gjort et større arbeid med heistårnet vårt. Her ble det byttet fasade og gjort et bra arbeid med lufting mellom ytre og indre fasade for å hindre at fukt samler deg over tid.
 
Dette er et arbeid vi kommer til å fortsette med på flere av bygningene våre.
Arbeidet har nå startet med å ta bygget til venstre for heistårnet. Arbeidet vil pågå på dagtid i ukedager. Planen her er også å gjøre samme arbeid som på heistårnet.


INFO IN ENGLISH

 
Ventilation and terraces
 
As written in the summon to the general assembly, the board Is planning improvements of the ventilation system, from a deduction to a balanced ventilation. The board has also asked for a price offer for the work to improve the punctured cold bridge and drainage from the terraces.
 
The board has asked Bate to collect the price offers from several companies, and we are now waiting for an orientation from Bate on both prices, how the work will be done as well as start date. The board then must take a decision before we have the work can start.
 
Due to a delayed deadline from Bate to deliver the different price offers, the process has been delayed as well.
 
Start date will be earliest in the first 6 months of 2024.
The board will give you more info as soon as we have more to from Bate.
 
Facade
 
Last year there was done a lot of work on the elevator towers. During the work, they changed the façade as well as building integrated air channels to prevent further water damage between the inner and outer façade.
 
This work is planned for all the other buildings of Eikeberget as well.
The work has been started and is now on going on the top building left of the elevator tour.
Working ours is between 08.00-16.00 and in weekdays.
The plan is to do the same work her as with the elevator tower.