Garasjeportåpner / Garage opener

porta%CC%8Apner
For de av dere som ønsker, er det mulighet for å få kjøpt manuel garasjeportåpner til garasjeporten.
Åpneren kan da ligge i bilen og man trykker bare på en enkel knapp for å åpne porten.
Man vil da ikke være avhengig av å ringe til porten eller bruke app for å åpne porten.
Åpneren koster 690,- per stk og må betales inn via Vipps.
Send epost til styret@eikeberget.no for bestilling av åpner.
(App og ringing til port vil fortsette å fungere)


INFO IN ENGLISH
For those of you who want, you can now get a manual garage opener for the garage.
The opener can be placed in your car, and you only press a single button to open the gate.
You will no longer be dependent on the phone app or a phone to call the garage.
The opener costs 690,- per unit, and has to be paid for by Vipps.
Send an email to styret@eikeberget.no to order a manual opener.
(The phone app and calling the gate will continue to work).