Fritidsaktiviteter - et tilbud fra Stavanger Kommune / Leisure activity - an offer from Stavanger Kommune

photo_2022-02-13_15-58-09
Siden det er mange barnefamilier i Eikeberget tenkte vi informere om følgende tilbud fra Air by Bolder. Dere må undersøke om dere er kvalifiserte.

Air by Bolder på Forus tilbyr varierte aktiviteter som klatring, klatrekurs, camping i vinter/høstferien, barnebursdag inkl aktiviteter som klatring og trampoliner. Sjekk ut denne nettsiden for hva de tilbyr.
 
https://www.airforus.no/

Air by Bolder har inngått et samarbeid med Stavanger Kommune for at alle skal kunne benytte seg av muligheten til å delta på deres tilbud. Tanken er at alle skal få muligheten, uansett hvilke økonomiske rammer en måtte ha. De bistår også med utfylling av søknad om å få dekket kostnadene ved å delta for dem som trenger det. 

De som ønsker det kan søke på egenhånd til understående epost. 

Privatpersoner søker ved å sende e-post til postmottak.oou@​stavanger.kommune.no

Søknaden merkes kontingenttilskudd og skal inneholde: 
 • Søkers (foreldre, foresatte etc.) navn, adresse, e-post og mobilnummer 
 • Medlemmets kjønn og alder (ikke navn) 
 • Navn på organisasjonen 
 • Søknadsbeløp 
 • Informasjon om hva det søkes støtte til.
  (Kontingent, medlemskap, utstyr, tur, arrangement e.l.) 

Merk at tilskuddet utbetales direkte til Air By Boder og ikke til søker. 


INFO IN ENGLISH
 
Because we have several families with kids in Eikeberget, we would like to inform you about this offer from Air by Bolder. You will have to check if you are qualified.
 
Air by Bolder in Forus offers a variety of activities lik climbing, climb courses, camping in the winter/ autumn vacation, children’s birthdays included like climbing and trampolines. You can check out this web page and see what they have to offer:
 
https://www.airforus.no/
 
Air by Bolder has an agreement with Stavanger Kommune so that everyone is to have the possibility to participate in their activities. The idea is that everyone should have this possibility, no matter the economic situation that you should be in. They can assist to fill in the application form to get the expenses covered to be able to participate the activities.
 
Those who want to, can of course apply on their own to this email.
Privat persons can send an application to postmottak.oou@stavanger.kommune.no
 
The application is to be marked with contigent subsidy og shall contain:
 • Applicant´s (parents, guardians, etc) name, addressee, email and cellphone number
 • The members sex and age (not name)
 • Name for the organization
 • Application amount
 • Information to what you are applying for
  (Contigent, membership, equipment, trips, arrangement, etc)
 
Note that the grant is paid directly to Air by Bolder and not to the applicant.