Informasjon på engelsk / information in English

Vi jobber med å oppdatere informasjonen på nettsidene våre til å både inneholde norsk og engelsk tekst.
Arbeidet tar tid, og vi vil oppdatere nettsidene steg for steg.


We are working omn updating the information on our web pages to contain both Norwegian and English.
The work takes time, and will be updated step by step.