Styret

Eikeberget

Det grønne borettslaget

KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET I EIKEBERGET BORETTSLAG

Elin Irene Larsen - Leder

elin@eikeberget.no


Gitte Aaserød - Styremedlem

gitte@eikeberget.no


Kjell Ragnar Berntsen - Styremedlem

Kjellragnar@eikeberget.no


Rune Andreas Karlsen - Styremedlem

rune@eikeberget.no


Thomas Øyen - Styremedlem

thomas@eikeberget.no


Knut Arild Olaussen - Varamedlem

knut@eikeberget.no


Kjell Petter Thue - Varamedlem

kjellpetter@eikeberget.no


Vaktmester telefonen er åpen mellom 08:00 og 16:00.

480 63 575


Bilder fra Eikeberget

Kontakt

  •  Styret@eikeberget.no
  •  Aktivitetshuset Tirsdager 18 - 19
  •  Eikeberget Borettslag, Hjortestien 19,    4034 Stavanger

Copyright © Eikeberget Borettslag

Web Administrator: Thomas Øyen