Strøm og vann

Eikeberget

Det grønne borettslaget

Strøm og vann


Strøm


Borettslaget kjøper inn strøm felles. Det vil si at vi slipper abbonementsavgift. Ønsker du å følge med på din egen strøm måler, kontakt vaktmester. Vanligvis leses strømmen av i november/desember månedskiftet, og en avregning blir foretatt i januar. Du vil få utbetalt, om du har tilgode, til samme konto hvor din husleie trekkes. Dersom du er skyldig, vil du få en faktura tilsendt i posten.


Vann


Det er installert 5 vannmålere på Eikeberget.  Borettslaget betaler pr. kubikk meter. Der for er det viktig av vi ikke har rennende toaletter eller vannkraner som står og lekker.I noen tilfeller kan vaktmester hjelpe med pakninger.
Bilder fra Eikeberget

Kontakt

  •  Styret@eikeberget.no
  •  Aktivitetshuset Tirsdager 18 - 19
  •  Eikeberget Borettslag, Hjortestien 19,    4034 Stavanger

Copyright © Eikeberget Borettslag

Web Administrator: Thomas Øyen