Ny i Eikeberget

Eikeberget

Det grønne borettslaget

Velkommen til vårt borettslag


Som ny andelseier i vårt borettslag kan det være greit med en liten orientering om de viktigste tingene å sette seg inn i. Nederst på denne siden finner du linker til husordensregler og vedtekter. Disse bør du lese igjennom. Her er en liten gjennomgang av de viktigste punktene.Husordensregler


Husordensreglene er satt av styret i borettslaget. Vi er opptatt av at våre beboere skal trives, og disse reglene har dette mål for øye. De er til for å holde orden, og for å gi deg et trygt og godt bomiljø. Som nyinnflyttet er det viktigste du bør merke deg at det skal være ro i og rundt leilighetene mellom kl 23 og 06.

Det er viktig å sette seg inn i parkeringsreglene. Beboerne kan kun benytte parkeringsplass som tilhører leiligheten. Borettslagets garasjeanlegg kan kun benyttes av boboere. Parkeringsplassen kan leies ut, dog kun til andre boboere. Gjesteparkering kan kun benyttes av gjester, kjøring til leilighetene kan kun forekomme for av- og pålessing når det er nødvendig. Overholdelse av disse reglene blir kontrollert av et eget parkeringsselskap. Til info så er det to handikapparkeringer i Hjortestien, disse gjelder kun for gjester. Vi har ca 40 parkeringsplasser for el-bil. Har du el-bil og behøver en av de plassene er det viktig at du tar kontakt med styret også når det gjelder innkjøp av ladestasjon. 


MOTTO: HOLD HEISHUS OG GARASJEN RYDDIG!
Vedtekter


Vedtektene omhandler dine rettigheter og plikter som andelseier. Her er det verdt å legge merke til ansvarsforholdet på vedlikehold mellom deg og borettslaget. En tommelfingerregel er at andelseier har ansvaret for det som er innenfor leilighetens fire vegger, mens borettslaget har ansvaret for utvendig vedlikehold som terrassen, fellesarealer. For mer detaljer og unntak se dokumentet for vedtekter.


NB! Gjør oppmerksom på at markiser er en del av den ytre fasaden og det må søkes styret før valg og montering.  Se eget punkt her på eikeberget.no over hvilken markiser det kan velges mellom.
Annet


Borettslaget er opptatt med kildesortering. Vi har to stasjoner med nedgravde søppelcontainere, disse finner du henholdsvis ved innkjøringen til garasjen samt i enden av Elgefaret. I tillegg finnes det en egen avfallsstasjon for spesialavfall(malingsspann og mindre elektriske artikler) i garasjeanlegget. Vi har også en Fretex container på innsiden av garasjeporten. Borettslaget bestiller en container hver høst som beboerne kan benytte. 


Har du husdyr, må du også sette deg inn i reglementet for dyrehold som du finner sammen med de andre dokumentene under Linker. Dette må leveres inn til styret i underskrevet stand


Dette er noe av punktene vi ønsker å trekke frem fra husordensreglene og vedtektene for deg som er ny, du finner resten av punktene i dokumentene som ligger under Linker nederst på siden. Kom gjerne med innspill, og har du spørsmål rundt dette må du bare ta kontakt.
Bilder fra Eikeberget

Kontakt

  •  Styret@eikeberget.no
  •  Aktivitetshuset Tirsdager 18 - 19
  •  Eikeberget Borettslag, Hjortestien 19,    4034 Stavanger

Copyright © Eikeberget Borettslag

Web Administrator: Thomas Øyen