Garasje og parkeringsregler

Eikeberget

Det grønne borettslaget

Garasje og parkeringsregler


Garasjen


Garasjen er en privat parkeringsplass, og uvedkommende som ikke har tilknytning til borettslaget skal ikke gis adgang til garasjeanlegget alene.


I garasjen er det viktig at man ikke bruker redskaper som frembringer flammer eller gnister. Større bilreparasjoner er ikke tillat i garasjen. Men det er tillatt å skifte dekk, bytte lyspærer, tennplugger ol.


Får du flekker på bilen (hvite flekker som er vanskelig å fjerne), gi beskjed til styret. Er det problemer med hovedporten har vi en nødport i søndre enden av garasjeanlegget. Dersom du ikke har behov for din garasjeplass kan du leie ut denne til andre beboere i borettslaget.


Det er også tillatt å henge opp kajakk/skiboks i taket over din parkeringsplass.


Den enkelte må sette seg inn i hvor det er plassert slokke utstyr og at enn ikke må henge ting opp i sprinkleranlegget.Parkering


Parkering på gjesteparkering er ikke tillatt for beboere, og kan medføre borttauing. Det er heller ikke tillatt å parkere utenfor leiligheten, uten ved av- og/eller pålessing av varer.


Oversikt over garasjen


Heis alarm


Det er alarm i heisen som er tilknyttet brannvesenet, og du kommer til brannvesenet og hjelp vil bli satt i gang.


1. Hoved port

2. Fretex container

3. Verksted

4. Heis

5.

6.

7.

8. Batterier, lysrør, Elektronikk

9. Utstyrsbod

10. Nød port


Bilder fra Eikeberget

Kontakt

  •  Styret@eikeberget.no
  •  Aktivitetshuset Tirsdager 18 - 19
  •  Eikeberget Borettslag, Hjortestien 19,    4034 Stavanger

Copyright © Eikeberget Borettslag

Web Administrator: Thomas Øyen