Nærmiljø

Eikeberget

Det grønne borettslaget

Nærmiljøet


Eikeberget ligger sentralt til på Forus, og har nærhet til det meste av fasiliteter. Butikk senter, IKEA, trenings senter, barnehager, naturstier og industri område på forus, for å nevne noe. Her vil vi likevel trekke frem noe av det som er i tilknytning til borettslaget, som blant annet fotballbanen og lekeplassen. Disse to er kommunale, og er til disposisjon for flere enn bare eikeberget.


Fotball banen
Lekeplass
Bilder fra Eikeberget

Kontakt

  •  Styret@eikeberget.no
  •  Aktivitetshuset Tirsdager 18 - 19
  •  Eikeberget Borettslag, Hjortestien 19,    4034 Stavanger

Copyright © Eikeberget Borettslag

Web Administrator: Thomas Øyen