Generalforsamling

Eikeberget

Det grønne borettslaget

Generalforsamling


Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget, og er din mulighet for å påvirke ditt bomiljø. Her tas det demokratiske avgjørelser ved avstemming av innkommende forslag. Møt opp å påvirk ditt eget bomiljø.

Bilder fra Eikeberget

Kontakt

  •  Styret@eikeberget.no
  •  Aktivitetshuset Tirsdager 18 - 19
  •  Eikeberget Borettslag, Hjortestien 19,    4034 Stavanger

Copyright © Eikeberget Borettslag

Web Administrator: Thomas Øyen